Pengertian Pendidikan Islam Menurut Penulis (2018)

Ditulis oleh
Diperbaharui 14 November 2018
PENGERTIAN%2BPENDIDIKAN%2BISLAM%2BPenulis%2B%25282018%2529


      Pendidikan Islam dalam menciptakan suatu teori-teori ke-Islaman seyogyanya berlandaskan dengan Alquran dan Hadis, dikarenakan sumber rujukan yang paling utama dalam Islam ialah Alquran, lalu kemudian Hadis.

      Pendidikan Islam adalah suatu sistem yang memungkinkan seseorang dapat mengarahkan kehidupannya sesuai dengan ideologyi Islam. Melalui ini, ia akan dapat dengan mudah membentuk kehidupan dirinya sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam yang diyakininya.

Tinggalkan komentar